Tranzila.com

Tranzila- international internet Clearance System
 
   תאור המערכת
   לקוחות טרנזילה
   מאמרים בנושא סליקה
   Tranzila Verified
   Verified By Visa
   ליצירת קשר
 

טכנולוגיה מהפכנית
3D Secure
לאימות עסקה בטוחה

תשובות לשאלות נפוצות
כאן תמצאו תשובות לשאלות הקשורות למערכת הסליקה טרנזילה.
לחצו על השאלה המעניינת אתכם :
 אבטחה ושירות 
מהי רמת האבטחה של המערכת ?
האם קיים גיבוי לחומר שנשמר בשרת טרזילה ?
האם יש תמיכה טכנית טלפונית ?
 חברות האשראי 
איזה כרטיסי אשראי טרנזילה סולקת ?
האם טרנזילה אחראית לאימות פרטי כרטיס אשראי ?
מהי רמת הודאיות של העסקאות האינטרנטיות ?
מי יכול להוציא מספרי ספק ?
מה יופיע בפירוט החיוב של הכרטיס של הגולש ?
האם צריך לחתום על הסכמים מול כל חברות האשראי ?
מהי עסקה במסמך חסר ?
האם ניתן לבצע עסקאות תשלומים או קרדיט ?
מתי יכנס הכסף לחשבון הבנק ?
 שאלות טכניות 
האם הסליקה יכולה להתבצע באופו אוטומטי בלבד ?
האם ניתן לבצע זיכויים במערכת?
כיצד מתקבל הדיווח היומי?
האם ניתן לקבל הזמנות ממספר טפסים שונים באתר ?
איך ניתן לאמת כרטיס ?
האם ידווח לי על עיסקאות שנידחו ?
התשובות :
 אבטחה ושירות  למעלה  
מהי רמת האבטחה של המערכת?
בפיתוח מערכת Tranzila ניתנה כמובן תשומת לב רבה לנושא האבטחה. ההתחברות לשרת
Tranzila נעשית באפן מוצפן בלבד, בפרוטוקול SSL . בנוסף, המערכת מוודאת שהבקשה
הגיעה אך ורק מאתר המסחר של הלקוח.
הגישה למערכת Tranzila מוגנת ב-3 רמות:
Router Firewall .1
Server Firewall .2
3. שרת הסליקה עצמו אינו מחובר ישירות לאינטרנט. הגישה לשרת הסליקה מתאפשרת
אך ורק דרך שרת נוסף המקבל את בקשות הטרנזקציה ומעבד אותם לשאילתות. גם אם
נפרצו הגנות המערכת, עדיין לפורץ לא מתאפשרת גישה לשרת הסליקה.

האם קיים גיבוי לחומר שנשמר בשרתי טרנזילה?
החומר השמור על שרתי טרנזילה נהנה מגיבוי מלא, כמו כן קיים קו גיבוי בחיבור בין מערכת טרנזילה לחברת שב"א - שרותי בנק אוטומטיים על מנת ולאפשר זמינות של ביצוע עסקאות

האם יש תמיכה טכנית טלפונית?
לרשות לקוחותינו עומד צוות טכני מקצועי ואיכותי אשר ינסה לפתור כל בעיה טכנית
ושאלה הקשורה בנושא ממשוק האתר ותפקודו הרציף, על כל שאלה אתם מוזמנים לפנות
למספר הטלפון הרב קווי: 073-222-4444 בשלוחה 3

 חברות האשראי  למעלה  
איזה כרטיסי אשראי טרנזילה סולקת?
הסליקה באמצעות מערכת טרנזילה תאפשר לכל בעל אתר אינטרנט קבלת תשלום מגולשיו במגוון
רחב של סוגי כרטיסי האשראי ישראליים ובינלאומיים כגון: ויזה, ישראכרד, מסטרכארד,
אמריקן אקספרס דיינרס ויורוכארד.

האם אחריות על אימות כרטיס האשראי נופלת על טרנזילה?
חשוב לציין שמערכת Tranzila משמשת כגשר התחברות או צינור דרכו מוזרמת
אינפורמציה בין חברות כרטיסי האשראי והסוחר. עקב כך אין מערכת Tranzila אחראית
לאימות פרטי האשראי או לאישור העסקאות.

מהי רמת הודאיות של עסקאות אינטרנטיות?
להבדיל ממערכות בדיקה וסליקה כמו מערכת כספית, הבדיקה נעשית ב- on-line מול
מסדי הנתונים של חברות האשראי, ולא רק מול קובץ שגויים וחסומים. בדיקת הכרטיס
מול קובץ שגויים וחסומים מתבצעת אך ורק כמערכת גיבוי במידה והתקשורת לשרתי
חברות האשראי חסומה.

מי יכול להוציא מספרי ספק אינטרנטיים?
על מנת להעביר טרנזקציות באמצעות מערכת טרנזילה על בעל האתר להיות מוכר
כספק מול חברות האשראי, על מנת ולהוציא מספרים אלו ישנם שני תנאים הכרחיים:
להיות חברה רשומה בארץ , להיות בעל חשבון בנק ישראלי שלשם יוזרם הכסף מהסליקה.

האם הקונה יראה בפירוט כרטיס האשראי טרנזילה?
מערכת טרנזילה משמשת כצינור לחברות האשראי בלבד, ולכן בפירוט כרטיס האשראי יופיע
סכום העסקה ולידה שם החברה שממנה נקנתה הסחורה, השם המילולי יוסדר בין הסוחר לבין
נציגי חברות האשראי.

האם צריך לחתום על הסכמים מול כל חברות האשראי?
מערכת טרנזילה בגרסתה הקיימת התבססה על ההנחה שכרטיסי ויזה מונפקים ונסלקים על ידי חברות הויזה (כ.א.ל. ולאומי קארד) וכרטיסי מאסטר קארד מונפקים ונסלקים ע"י ישרכארט. כיום משתנה המצב , וחברות האשראי הופכות לרב סולקות ורב מנפיקות -כך שמערכות הסליקה חייבות לאפשר סליקה של כרטיסי אשראי שהונפק על ידי חברה אחת ועל ידי חברה אחרת. דוגמא אפשרית: בנוסף לכרטיסים מקומיים וכרטיסי מאסטר קארד שחברת ישרכארט הנפיקה עד כה, יכולה חברת ישרכארט להנפיק גם כרטיסי ויזה. בהתאם להסכם בית העסק עם חברות האשראי תוכל הסליקה להתבצע על ידי שלושה גורמים שונים: - כרטיסים מקומיים - יסלקו על ידי ישרכארט ( כמנפיקה ) - כרטיסי מאסטר קארד יוכלו להסלק על ידי ישרכארט , או כ.א.ל או לאומי קארד. - כרטיסי ויזה יוכלו להסלק על ידי ישרכארט, או כ.א.ל או לאומי קארד.
מהי עסקה במסמך חסר?
עסקה במסמך חסר היא כל עסקה שמתבצעת באמצעות כרטיס אשראי, בה לא נוכח כרטיס
האשראי עצמו בעת ביצוע העסקה. כגון עסקה טלפונית, היות והגולש אינו יכול לחתום
על מסמך בכתב ידו .

האם ניתן לבצע עיסקאות תשלומים או קרדיט?
למערכת טרנזילה קיימת היכולת לחייב כרטיסי אשראי בתשלומים ובקרדיט כמו כן,
ניתנת האפשרות לזכות בכוכבים ולחייב במטבעות דולרים או שקלים
הערה: יש לסגור אפשרויות אלו מול נציגי חברות האשראי מראש.

מתי ייכנס הכסף לחשבון הבנק?
פרטים אלו תלויים בחברות האשראי לפי ההסכם שנחתם מולם, למערכת טרנזילה אין
השפעה על תאריכי הפרעון.

 אבטחה ושירות  למעלה  
האם הסליקה יכולה להתבצע באופן אוטומטי בלבד?
מהנדסי אינטרספייס פיתחו ממשק ניהול מתקדם ללקוחות טרנזילה, מבין אפשרויות הפעולות
הרבות ניתן לבצע חיובים ידניים בהקלדת מספרי כרטיס באופן ישיר אל המערכת, כמו כן
ניתן לבצע אילוצים ואימותי עיסקאות.

האם ניתן לבצע זיכויים במערכת?
אופציית הזיכויים יכולה להעשות אך ורק באמצעות ממשק הניהול והבקרה, פתיחה של אופצייה
זו כרוכה בבקשה מיוחדת ובעלות חד פעמית של 150$, גובה סכומי הזיכוי מוגבל לגובה העיסקה.

כיצד מתקבל הדיווח היומי?
בסוף כל יוםת לפי הגדרת הסוחר יישלח טופס דיווח יומי (batch file)
אל האימייל של איש הקשר, דוח זה נשלח ישירות מחברת שב"א ובו פירוט
לגבי סכומי הכספים והעיסקאות שנעשו בכרטיסי האשראי השונים.

האם ניתן לקבל הזמנות ממספר טפסים שונים באתר?
אין שום בעיה למערכת טרנזילה לקבל הזמנות ובקשות לחיובים ממספר טפסים שונים באותו
אתר, אך התשובות לעסקה מאושרת או עיסקה דחויה תישלח לכתבות url אחת למקרה של כישלון
ושנייה למקרה של הצלחה.

איך ניתן לאמת כרטיס?
מערכת טרנזילה יכולה לאמת מספר כרטיס אשראי מול מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס
כמו כן, ניתן לבקש את ספרות ה CVV, אלו הן אותן שלוש ספרות הרשומות בגב הכרטיס.

האם יש מעקב על העיסקאות שנידחו?
בממשק הבקרה והניהול, מתועדות כל הטרנזקציות שבוצעו באמצעות מערכת טרנזילה,
מתוכם גם העיסקאות הדחויות עם מספר קוד השגיאה, מומלץ לעקוב ולחזור ללקוחות
שמסיבה מסוימת לא עבר להם הכרטיס בהצלחה על מנת ולחייבם אמצעי תשלום אחר.
 
סליקת כרטיסי אשראי InterSpace Ltd. 1997-2008, Hosting                   Tel: +972-9-8850480, Fax: +972-9-8850488             © All Rights Reserved             סליקה