Tranzila.com

Tranzila- international internet Clearance System
 
   תאור המערכת
   לקוחות טרנזילה
   מאמרים בנושא סליקה
   Tranzila Verified
   Verified By Visa
   ליצירת קשר
 

טכנולוגיה מהפכנית
3D Secure
לאימות עסקה בטוחה

מערכת עסקה מזוהה- 3D Secure
שדרוג האבטחה באתרי מסחר אלקטרוני
כניסת סטנדרט עולמי חדש מאפשר זיהוי ואימות הלקוח האלקטרוני בזמן אמת

יותר בטחון, יותר עסקות
מספר עסקות המסחר האלקטרוני בכרטיס אשראי ממשיך לגדול בקצב מהיר. במקביל לצמיחת המסחר האלקטרוני,
עלה מספרם של מקרי ההתחזות וההונאה ברשת. גולשים רבים חוששים לעשות "עסקים אלקטרוניים" כיוון
שחוששים ליפול קורבן ולחשוף את פרטי כרטיסי אשראי שבבעלותם למתחזים. סוחרים רבים חוששים לסחור
דרך האינטרנט כיוון שחוששים ליפול קורבן לנוכלים המשתמשים בפרטי כרטיסים אשר אינם שיכים אליהם.
מכאן שעיקר הבעייתיות קשורה לשאלת הזהות והאימות

ויזה העולמית מנהיגה תקן חדש לאבטחה / אימות באינטרנט הנקרא Verified by Visa. מערכת
עסקה מזוהה נבנתה על מנת ולספק מענה הן לגולשים והן לסוחרים הנרתעים מהאפשרות ליפול קורבן
למזימת מירמה אלקטרונית. מחזיקי כרטיס Visa המשתמשים בכרטיס האשראי שלהם בחנות און ליין התומכת
בעסקה מזוהה יכולים לאחר תהליך רישום קצר באתר חברת האשראי שלהם להשתמש בכרטיס באבטחה מקסימלית

תדע עם מי יש לך עסק
עבור הסוחרים- מערכת עסקה מזוהה מאמתת את זהות המשתמש בכרטיס האשראי . בעל הכרטיס נדרש לאמת את
זהותו במהלך תהליך הקניה באתר המסחר על ידי הקלדת סיסמא. סיסמא זו נבדקת מול שרתי חברות האשראי,
ולאחר הזהוי, עסקת הגולש מופנית להמשך תהליך העיסקה באופן הרגיל. הטכנולוגיה מאחורי המערכת מושתתת
על טכנולוגית 3Dsecure . המערכת מתממשקת למערכות Verified By Visa של חברת Visa העולמית. הטכנולוגיה
תוכננה בקפידה וקבלה את אישורה של ויזה העולמית על מנת ולאפשר התממשקות קלה וידידותית לסוחר ושימוש קל
ומהיר על ידי הקונה.

יתרונות לסוחרים
סוחרים אלקטרוניים שיאמצו את שיטת עסקה מזוהה יכולים לצפות לשיפור הרווח התפעולי. במקרים מסוימים,
עסקות מסחר אלקטרוני באתרי סוחר אלה יובטחו על ידי חברת האשראי גם באם העסקה הוגדרה כעסקה במסמך חסר.

יתרונות נוספים:
· נכונות גבוהה של לקוחות לבצע עסקות אלקטרוניות עקב שיפור מערכת האבטחה
· צמצום מספר העסקאות המוכחשות
· צמצום אובדן סחורה בעסקות מירמה
· אין צורך להתעסק בבירורים ובויכוחים על עסקאות מוכחשות
· מניעת נזקים תדמיתיים עקיפים כתוצאה מאירועי תרמית והכחשות
· חותמת האבטחה באתר המסחר האלקטרוני


שילוב המערכת
ניתן לשלב את המערכת באתרי המסחר באחת מהאופנים הבאים:
1. מערכת תוכנה ייעודית להתקנה בשרתי המסחר
2. התממשקות לעסקה מזוהה במודל של שירות
3. התממשקות לעסקה מזוהה בשילוב מערכת הסליקה המובילה TRANZILA


אבטחה
במערכת הושקעו משאבים רבים ותשומת לב לנושא אבטחת המידע. התהליך כולו מאובטח ומגובה בסטנדרטים
נוקשים שהוכתבו על ידי חברות האשראי. בפועל, שימוש במערכת מוסיף אבטחה תלת מימדית- ומוסיפה
הן לקונה והן לסוחר והן לחברות האשראי, רובד נוסף של אבטחת מידע. רמת האבטחה הגבוהה מאפשרת
לחברת ויזה העולמית לגבות את העסקה ולהעלותה מרמה של "עיסקה בחסר" לרמה של "עיסקה בטוחה,"
כך שסוחרים שיצטרפו לשירות יזכו לגיבוי מלא של עיסקאותיהם.

מידע נוסף ניתן למצוא באתרי הבית של:- ויזה Cal, לאומי כארד

לקבלת פרטים נוספים:
sales@interspace.net
09-8850480 
2003, InterSpace Ltd.                                          Tel: +972-9-8850480, Fax: +972-9-8850488                                                        © All Rights Reserved